‘സ്നേഹയാത്ര’യെന്ന ബി ജെ പി യുടെ തന്ത്രം ഫലിക്കുമോ?

ഷാജി ആലുവിള ക്രിസ്തുമസ് സമയത്ത് ‘സ്നേഹയാത്ര’യുമായി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ക്രൈസ്തവരുടെ വീടുകളിലെത്തി ആശംസകൾ കൈമാറുവാൻ തയാറെടുക്കുന്നു. ആർക്കും

Continue Reading