അതിബുദ്ധി ആപത്താണ്

കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കെണിയിൽ സിംഹ രാജാവ് കുടുങ്ങി. പുറത്തിറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാതെ സിംഹം വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതുവഴി പോയ പല

Continue Reading

അവഹേളനത്തിന്റെ ആയുസ്സ് അല്പകാലം മാത്രം

കുറവുകൾ ഇല്ലാത്തവരായി ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അവഹേളിക്കുന്നവരാണ് ചിലർ. അവഹേളനം സ്ഥിരസ്വഭാവം ആക്കിയവരോട്

Continue Reading

അവഗണന ബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും

ഏതൊരു ബന്ധത്തേയും തീവ്രമാക്കുന്നത് പരിഗണനയാണ്, അവഗണന ഏത് നല്ല ബന്ധത്തേയും ഇല്ലാതാക്കും. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ആക്കുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള

Continue Reading

ജീവിതം ഒരു പന്തയമാണ്; ഓടി ജയിക്കുക

ഒരു കുതിരപന്തയം നടക്കുകയാണ്. മത്സരിക്കാനുള്ള കുതിരകളെയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. മത്സരം ആരംഭിച്ചു. ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുതിരയാണ്. എല്ലാവർക്കും

Continue Reading

നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ പുന:സ്ഥാപിക്കാം

ഏതൊരു ബന്ധത്തേയും തീവ്രമാക്കുന്നത് പരിഗണനയാണ് . അവഗണന ഏത് നല്ല ബന്ധത്തേയും ഇല്ലാതാക്കും. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ആക്കുന്നത് തമ്മിൽ

Continue Reading

ക്ഷമാശീലം പിശാചിനെയും കീഴടക്കും

ക്ഷമാശീലം പിശാചിനെയും കീഴടക്കും എന്നാണ് ജർമ്മൻ പഴമൊഴി. എന്നാൽ ഒരു നിമിഷത്തെ ക്ഷമയില്ലായ്മ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെ

Continue Reading

മരിക്കുമ്പോൾ പണം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് വഴി ?

ആത്മീയ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം. കാരണം, പ്രസംഗത്തിലെ ഈ വാചകമായിരുന്നു. “നിങ്ങൾ എത്ര ധനം സമ്പാദിച്ചാലും മരിക്കുമ്പോൾ

Continue Reading

പുതുവർഷം; വിജയവർഷം ആക്കുക

വീണ്ടും നമുക്കൊരു പുതുവർഷ പിറവി കൂടി ആയി. 2023 യുദ്ധത്തിന്റെയും പോർവിളികളുടെയും വർഷമായിരുന്നു. അക്രമരാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് തമ്മിലടിച്ചു ഒരു നവ

Continue Reading

പൊങ്ങച്ചവും സ്വയം പുകഴ്ത്തലുകളും

പണ്ഡിതനാണെന്ന് സ്വയം പുകഴുന്ന ഒരാൾ കത്തിച്ച വിളക്കുമായി വരുന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു: ഈ വെളിച്ചം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ?

Continue Reading

‘ജീവിച്ച്’ മരിക്കുക

ജീവിതം ഒന്നേയുള്ളൂ. ചിലർ അത് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ചിലർ അത് ജീവിച്ചുതീർക്കുന്നു. ജന്മം സഫലമാക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യം ഉള്ളവർക്ക്

Continue Reading