ഐപിസി മുൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ജോയിസ് ചാക്കോയുടെ മകൻ നെൽസൺ ജോയിസ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു

അടൂർ: ഐപിസി മുൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ജോയിസ് ചാക്കോയുടെ മകൻ നെൽസൺ ജോയിസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കടമ്പനാട് പഞ്ചായത്ത് നാലാം

Continue Reading

error: Content is protected !!