ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം പുതിയൊരു സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ക്രമം സ്ഥാപിച്ചു

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്‍ കീഴിലായിരുന്നപ്പോള്‍ പാശ്ചാത്യനാട്ടിലെ മരുന്നുകളും ചികിത്സാരീതികളും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. മതമോ ജാതിയോ തുടങ്ങിയ വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു വരെ ചികിത്സ

Continue Reading

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം മതങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചു; മാധ്യമങ്ങളെ വളർത്തി

ഇന്ത്യയില്‍ പ്രസ്സുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ പത്രങ്ങളും മറ്റു സാഹിത്യരചനകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 1877-ല്‍ ഏകദേശം 1,00,000-ത്തോളം സര്‍ക്കുലേഷനുള്ള 169 പത്രങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക

Continue Reading

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി -സമത്വ -ബോധം ഉണ്ടാക്കി

ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും സുവ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വാധീനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതല്‍

Continue Reading

വനവും വന്യജീവികളും വേണം മനുഷ്യനൊപ്പം

”ആറ്റം ബോംബ് ഒരു നാഗരീകതയെ നശിപ്പിക്കും, എന്നാല്‍ മണ്ണൊലിപ്പ് നശിപ്പിക്കുക ആ നാഗരീകതയുടെ മാതൃത്വത്തെയാണ്” വനവിഭവങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, വന്യജീവികളെയും വന്‍തോതില്‍

Continue Reading

കാടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുമില്ല

ഭൂമിയിലെ ചൂടു കുറയ്ക്കാനും നിരന്തരമായി ശുദ്ധജലം മണ്ണില്‍ എത്തിക്കാനും മഴ പെയ്യിക്കാനും മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും ശുദ്ധവായു നല്‍കാനും താഴ്‌വരകളെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍

Continue Reading

കാടും മനുഷ്യനും ഈശ്വര സങ്കൽപങ്ങളും

മരവും മനുഷ്യനുമായുള്ള അഭേദ്യബന്ധം തൊട്ടില്‍ മുതല്‍ ശവപ്പെട്ടിവരെ നീളുന്നതാണ്. ആദിമ മനുഷ്യന് പഴങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും തേനും കൂമ്പും കൂണും ഇലകളും

Continue Reading

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയം കാൾ മാക്സ് കടം കൊണ്ടത് ബൈബിളിൽ നിന്ന്

സമത്വമെന്ന ഉദാത്ത ആശയം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മഹത്ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിള്‍. മരണാനന്തരം ലഭ്യമാകുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തില്‍ത്തന്നെ മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തികസമത്വവും ജാതിരഹിത

Continue Reading

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയം കാൾമാക്സ് കടം കൊണ്ടത് ബൈബിളിൽ നിന്ന്

സമത്വമെന്ന ഉദാത്ത ആശയം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മഹത്ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിള്‍. മരണാനന്തരം ലഭ്യമാകുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തില്‍ത്തന്നെ മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തികസമത്വവും ജാതിരഹിത

Continue Reading

കൊച്ചി: പേരിന്റെ ഉത്ഭവം ബൈബിളില്‍ നിന്ന്‌ – 2

പ്രാചീനകാലത്ത് കൊച്ചിയേക്കാള്‍ വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുള്ള തുറമുഖം കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ആയിരുന്നു. 1341-ല്‍ പെരിയാറിലുണ്ടായ അതിരൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ പ്രശസ്തിയും പ്രാധാന്യവും നഷ്ടമായി.

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!