ഇന്ന് കൊവിഡ് മരണമില്ലാത്ത ദിനം; രോഗികളുടെ എണ്ണം 8000 ത്തിൽ താഴെയായി; 87 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൽ കിട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 809 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം 141, തിരുവനന്തപുരം 111, കൊല്ലം 84, കോട്ടയം 83, ഇടുക്കി

Continue Reading

കൊവിഡ് 19 കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതായി സൂചന ; ഇന്ന് 33,538 പുതിയ രോഗികൾ ; 46,813 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു; 22 മരണം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 33,538 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം 5577, തിരുവനന്തപുരം 3912, കോട്ടയം 3569, കൊല്ലം 3321, തൃശൂര്‍

Continue Reading

ഇന്നും കേരളത്തിൽ അര ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികൾ ; 14 പേർ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 51,570 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം 9704, തൃശൂര്‍ 7289, തിരുവനന്തപുരം 5746, കോട്ടയം 3889, കോഴിക്കോട്

Continue Reading

കേരളം വീണ്ടും കൊവിഡിൽ അമരുന്നുവോ? ഇന്ന് 28,481 പുതിയ രോഗികൾ ; മരണം 39

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 28,481 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 6911, എറണാകുളം 4013, കോഴിക്കോട് 2967, തൃശൂര്‍ 2622, കോട്ടയം

Continue Reading

പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; ഇന്ന് 17, 775 പുതിയ രോഗികൾ; 17 മരണം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 17,755 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 4694, എറണാകുളം 2637, തൃശൂര്‍ 1731, കോഴിക്കോട് 1648, കോട്ടയം

Continue Reading

കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നു ; മരണ നിരക്ക് കുറയുന്നത് ആശ്വാസകരം; ഇന്ന് മരിച്ചത് 20 പേർ;16, 338 പുതിയ രോഗികൾ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 16,338 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 3556, എറണാകുളം 3198, കോഴിക്കോട് 1567, തൃശൂര്‍ 1389, കോട്ടയം

Continue Reading

ഇന്നലത്തേക്കാൾ ഇന്ന് ഇരട്ടി രോഗികൾ; 13,468 പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗബാധ; ആകെ മരണം 50,369

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 13,468 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 3404, എറണാകുളം 2394, കോഴിക്കോട് 1274, തൃശൂര്‍ 1067, കോട്ടയം

Continue Reading

തൃകണ്ണമംഗൽ ഇടയിലെ വീട്ടിൽ മൂഴിയിൽ പീസ് കൊട്ടേജിൽ എം. ജോർജ് നിതതയിൽ

കൊട്ടാരക്കര: തൃകണ്ണമംഗൽ ഇടയിലെ വീട്ടിൽ മൂഴിയിൽ പീസ് കൊട്ടേജിൽ എം. ജോർജ് (തങ്കച്ചൻ- 76) നിതതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്

Continue Reading

പേരേപറമ്പിൽ ഫിലോമോന്റെ ഭാര്യ സൂസമ്മ നിത്യതയില്‍

കണ്ണൂർ, പെരിങ്കിരി ഏ.ജി സഭയിലെ ആദ്യകാല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പേരേപറമ്പിൽ ഫിലോമോന്റെ ഭാര്യ സൂസമ്മ ഫിലോമോൻ (56 ) കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ

Continue Reading

കേരളത്തിൽ ഇന്നും കൊവിഡ് – 19 രോഗികൾ കൂടുതൽ; 6238 പുതിയ രോഗികൾ; 30 പേർ മരിച്ചു;

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ 6238 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം 1507, എറണാകുളം 1066, കോഴിക്കോട് 740, തൃശൂര്‍ 407, കണ്ണൂര്‍

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!