കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടികയിൽ വി. എസ്. ജോയി

തിരുവനന്തപുരം: കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പുതിയ പട്ടികയിൽ കെഎസ്‍യു മുന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി. എസ്. ജോയി സ്ഥാനം പിടിച്ചു.87

Continue Reading

error: Content is protected !!