പറന്ന് ഉയരാം ആകാശകാഴ്ചക്കായ് !

 ഇടുക്കി: പ്രകൃതിഭംഗി നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന ജില്ല. കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഭൂപ്രദേശം. പ്രകൃതിഭംഗി തേടുന്നവരുടെ സ്വപ്നഭൂമിയാണ് എന്നും ഇടുക്കി.

Continue Reading

പൂവിട്ട നീലിമ !

ഇടുക്കി: ലോക്ഡൗണിന്റെ മനം മടുപ്പിക്കുന്ന ശോകാവസ്ഥയില്‍ പ്രകൃതിയില്‍ നീലിമ ചാര്‍ത്തി. മൂന്നാറിന് ശേഷം കിഴക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളായ നെടുംങ്കണ്ടം പുഷ്പ്പക്കണ്ടം, കുമളി

Continue Reading

error: Content is protected !!