റവ. പിഎവി സാമിന്റെ വേർപാട് സഭയ്ക്ക് തീരാ നഷ്ടം: റവ. സി.സി തോമസ്

ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇന്‍ ഇന്‍ഡ്യ കേരളാ സ്‌റ്റേറ്റ് മുന്‍ ഓവര്‍സിയറും മുന്‍ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സൂപ്രണ്ടുമായിരുന്ന പാസ്റ്റര്‍ പിഎവി

Continue Reading

error: Content is protected !!