ചാണകം റേഡിയേഷനെ പ്രതിരോധിക്കും; ‘ചാണക ചിപ്പു’മായി കാമേധനു ആയോഗ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: ചാണകത്തിന് റേഡിയേഷനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാമേധനു ആയോഗ് ചെയര്‍മാന്‍ വല്ലഭായ് കത്തിരിയ. ചാണകം എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കും. അതിന്

Continue Reading

error: Content is protected !!