വയനാട് പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് ഒക്ടോബർ 20ന്; വീയപുരം ജോർജുകുട്ടി പ്രസംഗിക്കും

കൽപ്പറ്റ: വയനാട് ജില്ലയിലെ പാസ്റ്റർമാരുടെ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 20 വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 9 വരെ നടക്കും. പാസ്റ്റർ വീയപുരം

Continue Reading

error: Content is protected !!