മുക്തിമിഷനില്‍ കേട്ട ആദ്യ അന്യഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയാന്‍ പാടില്ലാത്ത ഒരു പെണ്‍കുട്ടി നല്ല ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷില്‍ സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ട് ചിലര്‍ അത്ഭുതപരതന്ത്രരായി. എന്നാല്‍ ഇതുപോലുള്ള

Continue Reading

error: Content is protected !!