വണ്‍ ഇന്ത്യ വണ്‍ പെന്‍ഷൻ കൂട്ടായ്മയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര്‍എസ്എസ്; ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: വണ്‍ ഇന്ത്യ വണ്‍ പെന്‍ഷൻ മുദ്രാവാക്യത്തിന് പിന്നില്‍ ആര്‍എസ്എസാണെന്നാണ് സംസ്ഥാന ഇന്റലിജന്‍സ് കണ്ടെത്തല്‍. ഇന്റലിജന്‍സ് വകുപ്പ് ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട്

Continue Reading

error: Content is protected !!