ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ ഫിലമോൻ കുര്യാക്കോസിന് കേരളത്തിൽ 4-ാം റാങ്ക്

By: എബ്രഹാം തോട്ടുമാലിൽ തിരുവല്ല: ഉത്തരേന്ത്യൻ മലയാളി മിഷണറിയുടെ മകൻ ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനപരീക്ഷ(നീറ്റ്) യിൽ50-ാം റാങ്ക് നേടി. പത്തനംംതിട്ട

Continue Reading

error: Content is protected !!