വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജന് കോവിഡ് ബാധ

തിരുവനന്തപുരം: വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജനും ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ധനകാര്യ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് പിന്നാലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന

Continue Reading

error: Content is protected !!