എഫ്സിആര്‍എ നിയമഭേദഗതി പാസാക്കി; വിദേശപണം ഇനി തോന്നുംപോലെ ചെലവാക്കാനാവില്ല

ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമഭേദഗതി ബില്‍ ലോക്സഭ പാസാക്കി. എഫ്സിആര്‍എ ലൈസൻസുള്ള സംഘടനകൾക്ക്വിദേശപണം വരുത്തി ഇനി തോന്നുംപോലെ ചെലവാക്കാനാവില്ല. എഫ്സിആര്‍എ

Continue Reading

error: Content is protected !!