ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ലാൻഡ്‌ലൈനിൽനിന്ന് മൊബൈലിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പൂജ്യം ചേർക്കണം 

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ലാൻഡ്‌ലൈനുകളിൽനിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് വിളിക്കാൻ 10 അക്ക നമ്പറിനുമുന്നിൽ പൂജ്യംചേർക്കുന്ന രീതി ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

Continue Reading

error: Content is protected !!