വഴിവിട്ട മക്കള്‍ ബൂര്‍ഷ്വാമാരായാല്‍….

വിവാദമുണ്ടാക്കുന്ന മക്കള്‍ എന്നും മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് തലവേദനയുണ്ടാക്കും എന്നതിന് സംശയം വേണ്ടാ. എത്ര ശക്തരായ ഭരണകര്‍ത്താക്കളായാലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനുള്ളില്‍ മക്കളോ ഭാര്യയോ

Continue Reading

error: Content is protected !!