പോർക്കളത്തിൽ പൊരുതാൻ ഞങ്ങളും (ഭാഗം-8)

സിന്ധു ജോയി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സിന്ധു ജോയി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് കണലാടി അഞ്ചാം വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി

Continue Reading

‘സഹോദരി’മാരുടെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം

By: അനിയൻകുഞ്ഞ് ചേടിയത്ത് അടൂർ നഗരസഭ മിത്രപുരം ഒന്നാം വാർഡിൽ ഇക്കുറി മൂന്നു പെന്തെക്കോസ്ത് വിശ്വാസികൾ തമ്മിലാണ് വാശിയേറിയ മത്സരം.

Continue Reading

പോർക്കളത്തിൽ പൊരുതാൻ ഞങ്ങളും (ഭാഗം-6)

സാജു പ്രകാശ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സാജു പ്രകാശ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് എകെജി നഗർ പതിനാലാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ്

Continue Reading

പോര്‍ക്കളത്തില്‍ പൊരുതാന്‍ ഞങ്ങളും (ഭാഗം-5)

പാസ്റ്റർ അനീഷ് മുരിക്കേത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പാസ്റ്റർ അനീഷ് മുരിക്കേത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി അങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് മേനാംതോട്ടം ഒൻപതാം

Continue Reading

പോർക്കളത്തിൽ പൊരുതാൻ ഞങ്ങളും (ഭാഗം-3)

മോൻസി കിഴക്കേടത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മോൻസി കിഴക്കേടത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോയിപ്രം പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു.

Continue Reading

ചുങ്കത്തറയിൽ ‘നാത്തൂൻ പോരാട്ടം’

പോർക്കളത്തിൽ പൊരുതാൻ ഞങ്ങളും (ഭാഗം-1) നിലമ്പൂർ: മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്തിൽ ‘പൊരിഞ്ഞ’ നാത്തൂൻ പോരാട്ടം. മുട്ടിക്കടവ് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലാണ്

Continue Reading

error: Content is protected !!