ഡോ. കെ.റ്റി. ജലീലിന്റെ തലയില്‍ എന്ത് കമ്മ്യൂണിസമാണുള്ളത്?

ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മന്ത്രി ജലീല്‍ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ തോല്‍പ്പിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് പ്രശസ്തനാകുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തോടോ പ്രത്യേകിച്ച് സി.പി.എമ്മിനോടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു

Continue Reading

error: Content is protected !!