അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടു കോവിഡ് ഭേദമാക്കുന്ന ഇൻഹെയ്‌ലർ ഇസ്രയേൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടു പിടിച്ചു

ജറുസലേം: അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടു കോവിഡ് ഭേദമാക്കുന്ന അത്ഭുത ഇൻഹെയ്‌ലർ ഇസ്രയേലി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രയേലിലെ

Continue Reading

error: Content is protected !!