കുമ്പനാട് കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങി

ഐപിസി 97-ാമത് ജനറൽ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങി. ജനുവരി 24ന് സമാപിക്കും. വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പ് തയ്യാറാക്കി

Continue Reading

error: Content is protected !!