അങ്ങനെ ഗോമൂത്ര സാനിറ്റൈസറും വരവായി !

ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഗോമൂത്രം കൊണ്ട് സാനിറ്റൈസർ വിപണിയിലിറക്കാൻ ഗുജറാത്ത് കമ്പനി. ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസറിന് ബദലായി പ്രകൃതി ദത്തമായി

Continue Reading

error: Content is protected !!