ഐപിസി കുമ്പനാട് കണ്‍വന്‍ഷൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളാരംഭിച്ചു

തിരുവല്ല: ഐപിസി 97-ാമത് ജനറൽ ‍കൺവൻഷൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളാരംഭിച്ചു. ജനുവരി 17 മുതല്‍ 24 വരെ കുമ്പനാട് ഹെബ്രോന്‍പുരത്ത് കൺവൻഷൻ നടക്കും.

Continue Reading

error: Content is protected !!