നിയമജ്ഞരുടെ നിയമജ്ഞ റൂത്ത് ബേഡര്‍ ഗിന്‍സ്ബര്‍ഗ് അന്തരിച്ചു; അമേരിക്കൻ സുപ്രിംകോടതി കസേരയിലിരിക്കുന്ന ആദ്യ ജൂത വനിത

ഡോ. ബാബു തോമസ്, ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്ക്: നിയമജ്ഞരുടെ നിയമജ്ഞയെന്നറിയപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ സുപ്രിംകോടതി ജഡ്ജി റൂത്ത് ബേഡര്‍ ഗിന്‍സ്ബര്‍ഗ്(87) അന്തരിച്ചു. കാൻസർ

Continue Reading

error: Content is protected !!