ശീതയുദ്ധകാലം മുതൽ അമേരിക്കയില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് പൗരത്വം നല്‍കിയിരുന്നില്ല

ലോകത്ത് 1947 മുതൽ 1991 വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശീതയുദ്ധകാലം മുതല്‍ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ പൗരത്വം നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

Continue Reading

error: Content is protected !!