ക്രിസ്തീയ ഗായകൻ ബിജു തോമസ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

കോട്ടയം: ക്രിസ്തീയ ഗായകൻ സുവിശേഷകൻ ബിജു തോമസ്(42) വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. സംസ്കാരം സെപ്റ്റംബർ 2 രാവിലെ 10ന് ഭവനത്തിലെ ശുശൂഷകൾക്ക്

Continue Reading

error: Content is protected !!