ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പബ്ജി അടക്കം 118 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ സർക്കാർ നിരോധിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികളുടെയിടയിൽ പ്രചാരം നേടിയ പബ്ജി അടക്കം 118 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം  നിരോധിച്ചു. നേരത്തെ തന്നെ

Continue Reading

error: Content is protected !!