ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം ഇനി കോവിഡ് പരിശോധന: പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ഐസിഎംആർ

60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരും അടക്കം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും ഐസിഎംആർ നിർദേശിക്കുന്നു. ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പരിശോധന

Continue Reading

error: Content is protected !!