എല്ലാവിധ ചെടികളും വൃക്ഷതൈകളും പൂച്ചട്ടികളും മിതമായ നിരക്കില്‍

വിവിധയിനം ഫലവൃക്ഷങ്ങള്‍, ഏറ്റവും പുതിയതും. കരുത്തുറ്റതുമായ ചെടികള്‍ ബോണ്‍സായ്, ഹാങ്ങിങ്ങ്, ഇന്‍ഡോര്‍, ഔട്ട് ഡോര്‍ പ്ലാന്റുകള്‍,അത്യുല്‍പ്പാദന ശേഷിയുള്ള തെങ്ങുകള്‍, കുറ്റി കുരുമുളക് തൈകള്‍ വിവിധയിനം ചെടിച്ചട്ടികള്‍, വളങ്ങള്‍ മുതലായവ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം. കുമ്പനാട് മുട്ടുമണ്ണില്‍.ഫലവൃക്ഷങ്ങളും, പ്ലാന്റുകളും ഹോള്‍സെയില്‍ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കുന്നു.

രാജു വര്‍ഗ്ഗീസ്
(പ്രൊപ്രൈറ്റര്‍)

ഏദന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍

മുട്ടുമണ്‍ ,കുമ്പനാട്
mob.8111817160
6238418041


MATRIMONY


error: Content is protected !!