ലോകചരിത്രവും അന്ത്യകാലസംഭവങ്ങളും-2

നൈനാൻ മാത്തുള്ള മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം ചെംങ്കിസ്ഖാൻ, തുമൂർ, ബാബർ, അക്ബർ മുതലായവരുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ വരെയും വ്യാപിച്ചു പിന്നീട് മൂന്ന്

Continue Reading

ഗ്രീസിലൂടെ ചരിത്രം തേടിയൊരു യാത്ര…! – 12

സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ സമീപത്തായി ഗ്രീസിന്റെ നാഷണല്‍ ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 1830 ല്‍ ആരംഭിച്ച നാഷണല്‍ ലൈബ്രറി 1842 ലാണ് ഏതന്‍സ്

Continue Reading

വിരുതന്മാരുടെ പുതിയവണ്ടി

ടൈറ്റസ് ജോൺസൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഒപ്പിയെടുത്ത ദാവീദിന്റെ അബദ്ധങ്ങൾ പലതും ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. അതിലൊന്നാണ് ശമുവേലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം

Continue Reading

ലോകചരിത്രവും അന്ത്യകാലസംഭവങ്ങളും

നൈനാൻ മാത്തുള്ള ലോകചരിത്രം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യചരിത്രമാണ്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെയും ഭാവികാല പ്രവചനങ്ങളുടേയും ഏറ്റവും പുരാതനമായ രേഖയാണ് ബൈബിൾ. ബൈബിൾ ഒരു

Continue Reading

ഗ്രീസിലൂടെ ചരിത്രം തേടിയൊരു യാത്ര…! – 11

ഭൂമിയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയെന്ന് പ്ലേറ്റോ വിശേഷിപ്പിച്ച സോക്രട്ടീസ് എന്ന തത്വ ചിന്തകന്‍ ‘വിജ്ഞാനമാണ് നന്മയെന്നും അജ്ഞാനം

Continue Reading

ഗ്രീസിലൂടെ ചരിത്രം തേടിയൊരു യാത്ര…! – 9

അര്‍ത്തെമിസ് ദേവിയെന്ന പ്രസിദ്ധയായ എഫെസോസിലെ ആരാധനാമൂര്‍ത്തിയുടെ റോമന്‍ പേരാണ് ഡയാന എന്നത്. എഫെസോസിലെ അര്‍ത്തെമിസ് ദേവീ ക്ഷേത്രം പ്രാചീന സപ്താത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു.

Continue Reading

ഗ്രീസിലൂടെ ചരിത്രം തേടിയൊരു യാത്ര…! – 8

കുമ്പഴയുടെ അത്രപോലുമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞന്‍ പ്രദേശം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ളത് ഹോട്ടലുകളും വെളളക്കാരുടെ കടകളും. മത്സ്യത്തെ വല വീശിപ്പിടിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ

Continue Reading

വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ‘ഉദയനക്ഷത്രമായ’ എ. എ. ഫിലിപ്പോസ് (മൂന്നാം ഭാഗം)

–ഷാജി ആലുവിള പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിലെ പ്രഥമ സ്വതന്ത്രക്രിസ്തീയ മാസികയായ ഉദായനക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും ഫിലിപ്പോസ് എന്ന സുവിശേഷകന്റെ വളർച്ചയും പിന്നീട് അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു.

Continue Reading

ഗ്രീസിലൂടെ ചരിത്രം തേടിയൊരു യാത്ര…! – 7

യോഹന്നാന്‍ അപ്പോസ്തലന്റെ സ്മരണയുണര്‍ത്തി പത്മോസില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് പകല്‍ ഞങ്ങള്‍ കൊരിന്ത് സന്ദര്‍ശിച്ച് മടങ്ങി പിറായൂസ് പോര്‍ട്ടിലെത്തി. പിറായൂസ്

Continue Reading

ഗ്രീസിലൂടെ ചരിത്രം തേടിയൊരു യാത്ര…! – 6

യോഹന്നാന്‍ അപ്പോസ്തലന്റെ സ്മരണയുണര്‍ത്തി പത്മോസില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 5 ന് പകല്‍ ഞങ്ങള്‍ കൊരിന്ത് സന്ദര്‍ശിച്ച് മടങ്ങി പിറായൂസ് പോര്‍ട്ടിലെത്തി. പിറായൂസ്

Continue Reading

Load More
error: Content is protected !!